Nieuws
NVWA: Geen grote welzijnsrisico’s bij schapen
Bij welzijnsinspecties kijkt de NVWA of de ooien en lammeren genoeg ligruimte hebben.

De NVWA heeft bij het project ‘welzijn schapen’ geen grote welzijnsrisico’s geconstateerd. Toekomstige inspecties zullen daarom vooral plaatsvinden na melding van dierverwaarlozing.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 91 schapenhouders bezocht voor het project ‘welzijn schapen’. Deze bedrijven waren aselect aangewezen voor een inspectie. De steekproef is niet representatief, maar de NVWA gebruikt de resultaten voor haar inspectiebeleid.

Het welzijnsproject werd al in 2017 uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn pas eind vorige week naar buiten gebracht.

De bezochte schapenbedrijven werden gecontroleerd op naleving van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Er werd beoordeeld of de algemene welzijnsregels in acht werden genomen. Daarnaast is er gekeken naar mogelijke welzijnsrisico’s als krappe huisvesting, onvoldoende drinkwater en hittestress.

De NVWA meldt dat 96% van de schapenbedrijven de regels goed naleeft. Bij vier bedrijven was de inspectie niet op orde. Op drie van die vier waren de overtredingen van lichte aard en deze drie bedrijven kregen een schriftelijke waarschuwing. Op één bedrijf werden wel grote welzijnsrisico’s geconstateerd en dit bedrijf kreeg een proces-verbaal.

De inspectiedienst noemt als kleine aandachtspunten bij het welzijn van schapen: voldoende ligruimte voor ooien met lammeren, aanwezigheid van enkele kreupele dieren en kreupele dieren die niet behandeld zijn. Over het algemeen hadden de dieren tijdens de inspecties voldoende ruimte, een schone en droge ligplaats, beschutting in het weiland en waren de dieren in een goede conditie.

De NVWA zal in de toekomst bij schapen vooral risicogerichte inspecties op dierenwelzijn uitvoeren. Dat zal gebeuren na nieuwe meldingen van dierverwaarlozing en bij bedrijven die eerder in de fout zijn gegaan.

Inschrijven nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.