Nieuws
grafiek met aanvoer in 2019 op veemarkten

De handel in schapen steeg in 2019. In het hele jaar zijn er 154.855 schapen en lammeren verhandeld via de drie veemarkten in Nederland. Dat is 6,2% meer dan in het jaar ervoor.

Aanvoer

Op de veemarkt in Bunnik werden in totaal 87.876 schapen en lammeren verhandeld. In Leeuwarden verwisselden 49.187 dieren van eigenaar. En in Purmerend werden er 17.792 dieren verkocht. Daarmee had Bunnik een marktaandeel van 56,7%, Leeuwarden 31,8% en Purmerend 11,5%.
De totale weekaanvoer lag in 2019 gemiddeld op 2.922 stuks. Van week tot week kon dat behoorlijk uiteenlopen. De piek lag twee achtereenvolgende weken hoger dan 4.000 dieren, de rest van het jaar kwam het weekaanbod niet boven die grens. In de drukste week, half april, werden er 4.512 dieren aangevoerd. De rustigste week was eind juli, toen het aanbod beperkt bleef tot 1.336 stuks.
Per maand bekeken werd er het meest verhandeld in april, met een aanvoer van 17.056 dieren. De rustigste maand was juni, met een aanvoer van 10.151 dieren. Het maandgemiddelde lag op 12.905.

Slachtschapen

De gemiddelde prijzen lagen in 2019 tussen €98,00 en €109,25. Een groot deel van het jaar bleef de gemiddelde prijs boven de grens van honderd euro. Maar in november veranderde dat. En ook in december kwamen de gemiddelde marktnoteringen niet meer boven de honderd euro.
De hoogste marktprijzen waren in Purmerend, waar twee keer tot €115 werd genoteerd. De laagste notering op de Noord-Holland veemarkt bedroeg €100. In Bunnik varieerde de bovenkant van de noteringen tussen €95 en €110. Op de veemarkt in Leeuwarden was dat tussen €97,50 en €110.

grafiek met marktprijzen van slachtschapen in 2019

Ooien tot 20 kg

De beste gemiddelde noteringen van ooien met een slachtgewicht tot 20 kg waren in het eerste helft van het jaar. Ze lagen toen tussen €83,13 en €98,53. Na de zomer was dat tussen €81,59 en €86,94.
Op de veemarkt in Bunnik werden tussen januari en juni de hoogste prijzen betaald. Maar in de tweede helft van het jaar lagen de noteringen op de veemarkt in Utrecht beduidend lager dan die van de andere veemarkten. Bij de veemarkt in Leeuwarden is het omgekeerde beeld te zien: voor de zomer werden daar de laagste prijzen betaald, terwijl na de zomer de noteringen op de Friese veemarkt structureel boven die van de andere veemarkten lagen.

grafiek met marktprijzen van ooien tot 20 kg in 2019

Ooien boven 20 kg

Ook bij de ooien met een slachtgewicht boven 20 kg begon 2019 beter dan dat het jaar eindigde. De gemiddelde noteringen lagen voor de zomer zo’n tientje hoger dan later in het jaar. Tussen januari en juni lagen de gemiddelde prijzen tussen €92,31 en €106,32. Van september t/m december was dat tussen €90,21 en €95,61.
De topnotering bedroeg €110. Die werd medio mei twee weken in Bunnik genoteerd. Het dieptepunt in de prijzen lag eveneens in Bunnik met een wekenlange notering van €87,50 in november.

grafiek met marktprijzen ooien boven 20 kg in 2019

Rammen tot 22 kg

Bij de rammen met een slachtgewicht tot 22 kg leek aanvankelijk de tweede helft van het jaar beter te worden dan de eerste helft. Maar al gauw zakten de marktprijzen in de herfst en krabbelden ze pas in de laatste weken van het jaar weer iets op.
De hoogste gemiddelde marktprijs werd in mei genoteerd: €112,34. Eind januari lag de laagste gemiddelde prijs: €97,90. Na de zomerstop varieerde het gemiddelde tussen €99,14 en €109,20.
Tot juni lagen de prijzen van de veemarkten dicht op elkaar maar vanaf september waren er duidelijke verschillen tussen de veemarkten. In Leeuwarden noteerde deze categorie vanaf september €95. Bunnik meldde vanaf half augustus tot eind december prijzen van €102,50 tot €120. In Purmerend varieerde dat van €93 tot €105.

grafiek met marktprijzen van rammen tot 22 kg in 2019

Rammen van 22 tot 25 kg

De prijsontwikkeling van rammen met een slachtgewicht van 22 tot 25 kg was vanaf januari 2019 gunstig. De gemiddelde prijs klom van €104,02 in januari naar €124,45 half mei. In september keerde dit beeld om. Tussen september en december daalden de prijzen en lag het prijsgemiddelde tussen €104,69 en €115,41.
Opvallend is dat zowel de hoogste als de laagste marktprijs op de veemarkt in Leeuwarden was. In mei tikte de Friese notering €127,50 aan. Vanaf het najaar lagen de noteringen in Leeuwarden voortdurend onder die van de andere veemarkten. Vrijwel die hele periode lag de notering op €100, met als uitzondering een week half oktober: €97,50.

grafiek met marktprijzen van rammen 22 tot 25 kg in 2019

Rammen boven 25 kg

Het prijsverloop bij de rammen met slachtgewicht van meer dan 25 kg was beter in de eerste helft van het jaar. De gemiddelde prijs lag voor de zomer tussen €111,98 en 127,89. Na de zomer lag dat een tientje lager: €110 tot €116,50.
De allerhoogste marktprijzen werden in Purmerend betaald, van half maart tot half april €130. De andere veemarkten zaten met hun topprijzen (€127,50) daar dichtbij. Die piekprijzen werden in de tweede helft van het jaar niet meer bereikt. De hoogste noteringen werden door Purmerend gemeld: €115 tot €120. In Bunnik varieerden ze van €107,50 tot €120. In Leeuwarden was dat €112,50 tot €117,50.

grafiek met marktprijzen van rammen boven 25 kg in 2019

Zuiglammeren

De veemarkt in Bunnik kwam al vroeg met de eerste notering voor zuiglammeren. Dat was begin mei. Geruime tijd later, begin juni, maakte de veemarkt in Leeuwarden zijn eerste notering bekend. En half juni had ook de veemarkt in Purmerend een notering voor zuiglammeren. Bunnik maakte zijn laatste notering begin augustus bekend. In Leeuwarden en Purmerend liep de handel tot eind augustus door.
Het zuiglamseizoen duurde 15 weken in Bunnik, 13 weken in Leeuwarden en 11 weken in Purmerend.
Niet alleen start/einde en duur waren per veemarkt anders, ook in prijsniveau waren er grote verschillen. In Bunnik lag de bovenkant van de notering steevast duidelijk onder het prijspeil van de andere veemarkten. Purmerend meldde vrijwel wekelijks de hoogste noteringen.
Voor eerste kwaliteit lagen de maximumprijzen in Bunnik tussen €102,50 en €115. In Leeuwarden was dat tussen €110 en €115 en in Purmerend tussen €110 en €120.

grafiek met marktprijzen zuiglammeren eerste kwaliteit in 2019

Voor tweede kwaliteit lag de bovenkant van de noteringen tussen €77,50 en €95 in Bunnik, tussen €95 en €100 in Leeuwarden en tussen €95 en €105 in Purmerend.

grafiek met marktprijzen van zuiglammeren 2e kwaliteit in 2019

Alle genoemde prijzen betreffen de bovenkant van de noteringen.

Voor de berekening van gemiddelde prijzen in Nederland zijn de bovenkant van de noteringen, die de veemarkten wekelijks bekendmaken, genomen. Bij de berekening is rekening gehouden met de wekelijkse aanvoer waardoor veemarkten met meer aanvoer navenant meer invloed op de gemiddelde prijs hebben. Gemiddelde prijzen zijn alleen berekend wanneer alle drie veemarkten een notering hadden voor dezelfde diercategorie.

Inschrijven nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.